January 7, 2012

malas ~

Sun, Jan 8 / 1247pm

Oh malas nya !
Malas semalas-malas nya !
Lendu ~ Lendu ~
Kenapa lah tak ada wayang atau bowling kat tempat kau ?
Kalau ada, comfirm hari-hari aku pergi tahu ?!
Sampai ketemu lagi ya Kuala Lumpur !
Hello Lendu !~


xoxo, L

No comments: